Ons certificaat

ONCRA is een initiatief van The Climate Cleanup Foundation en staat voor Open Natural Carbon Removal Accounting. ONCRA zet zich in voor het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer, ofwel kooldioxideverwijdering (CDR). Onze bamboeplantage in Oeganda is zo’n natuurlijke verwijderingsmethode, die gebruikt maakt van de kracht van planten. In samenwerking met ONCRA is berekend hoeveel CO2 onze bamboeplantage uit de atmosfeer kan halen. Voor deze vastgestelde hoeveelheid kunnen wij koolstofverwijderingscertificaten (ook wel bekend als carbon credits) uitgeven.

Meer over ONCRA

Hoe zijn onze
koolstofverwijderings-certificaten berekend?

ONCRA hanteert een strikte manier voor het certificeren van onze bamboeplantages. Er is tegenwoordig veel berichtgeving over greenwashing, daar wil ONCRA – en wij natuurlijk ook – zich vanaf houden. 

Hoeveelheid bamboe

Ten eerste is er berekend hoeveel bamboe er op onze plantage gekweekt kan worden. Er is ook een inschatting gemaakt van de verwachte hoeveelheid te oogsten bamboe.

CO2 opslag in de grond

Bamboe slaat CO2 op in de plant zelf, maar ook in de grond. We hebben daarom berekend hoeveel CO2 er in de grond aanwezig is, voor en na de aanplant van onze bamboe. Zo hebben we berekend hoeveel CO2 onze bamboeplanten kunnen opslaan in de grond. De opslag van CO2 in de grond wordt elke 4 jaar opnieuw gemeten, zo monitort ONCRA of de werkelijke opslag in lijn is met de berekening.

Originele staat van het gebied

Er is ook gekeken wat de situatie van de plantage was voordat wij zijn begonnen met het aanplanten van bamboe. Er is vastgesteld hoeveel CO2 er al in de grond is opgeslagen door de voormalige vegetatie. Vanuit een systemische benadering moet het eerdere koolstof opslagpotentieel worden afgetrokken van het opslagpotentieel van onze bamboeplantage. 

Bamboe oogsten

Er groeit nu bamboe op onze plantage, maar wat gebeurt er met de bamboe? Nadat de bamboeplanten volwassen zijn, dat is afhankelijk van de bamboesoort na 4 tot 5 jaar, kan er gestart worden met een jaarlijkse oogst. Dit is één van de unieke eigenschappen dat bamboe heeft in vergelijking met bomen. Een bamboeplant gaat lang mee, we kunnen de planten tot wel 100 jaar ieder jaar oogsten. Van de geoogste bamboe kunnen we bamboeproducten maken. We mogen alleen de langdurige opslag van CO2 meerekenen, denk aan bouwmaterialen. Wanneer het zover is wordt er berekend hoeveel CO2 in het bamboeproduct blijft opgeslagen.

Lokale uitstoot

Niks is bij de certificering buiten beschouwing gelaten. Zo hebben we ook berekend hoeveel CO2 er lokaal wordt uitgestoten om de plantage te onderhouden. Denk aan het oogsten van volwassen bamboe, het vervoer van de medewerkers van en naar de bamboeplantage en het onderhoud van de plantage. Hiervoor maken wij zo min mogelijk gebruik van zware landbouwmachines en werken er uitsluitend lokale bewoners mee aan het project. Het kweken van de bamboeplanten wordt ook door ons gedaan, met hulp van de lokale bevolking. Zo blijft de uitstoot beperkt en bieden we lokale werkgelegenheid.

Risicopercentage

We hebben er alles aan gedaan om niet meer credits uit te geven dan in feite mogelijk is. Het kan zo zijn dat een toekomstige oogst tegenvalt of er toch minder bamboe groeit dan is berekend. Om dit op te vangen is er tenslotte rekening gehouden met een risicopercentage. ONCRA verplicht om dit in ogenschouw te nemen, zodat er rekening wordt gehouden met onvoorziene omstandigheden.

Wat betekent het voor u

We helpen
allemaal mee

We zijn erg trots dat onze plantage in Oeganda is gecertificeerd voor het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Zo dragen wij ons steentje bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Heeft u vragen over onze certificering of bent u benieuwd wat we voor uw CO2-uitstoot kunnen betekenen?

Neem contact op