Carbon Credits ontcijferen: een weg naar milieubewustzijn

In dit artikel duiken we in de verschillende soorten carbon credits en leggen we uit waar Bamboo Village onder valt.

Artikelen
15/5/24

In de strijd tegen klimaatverandering zijn er twee belangrijke instrumenten voor CO2-compensatie: carbon (avoidance) credits, en carbon removal credits. Hoewel beide een cruciale rol spelen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, verschillen ze in hun methodologieën en impact. In dit artikel duiken we in de verschillen tussen de soorten credits en leggen we uit waaronder Bamboo Village valt.

 

Carbon credits: de balans opmaken

Carbon (avoidance) credits, oftewel koolstofvermijdingscredits, vertegenwoordigen een eenheid van meting voor de uitstoot van broeikasgassen, meestal equivalent aan één metrische ton koolstofdioxide (CO2). Deze credits worden gegenereerd uit projecten die emissies voorkomen of verminderen, zoals installaties voor hernieuwbare energie, inspanningen voor bosbehoud, of initiatieven voor energie-efficiëntie. Wanneer een bedrijf of individu carbon credits koopt, compenseren ze effectief hun uitstoot door deze projecten te ondersteunen. Het doel hiervan is om de CO2-footprint van degene die de credits koopt in evenwicht te brengen.

 

Carbon removal credits: actie ondernemen om de lucht te zuiveren

Aan de andere kant richten carbon removal credits, oftewel koolstofverwijderingscredits, zich op het actief verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Deze credits worden gegenereerd door technische oplossingen zoals koolstofafvang en -opslag technologieën of natuurlijke oplossingen zoals bebossing en bodemkoolstofopslag. In tegenstelling tot traditionele carbon credits, die emissies voorkomen, pakken verwijderingscredits rechtstreeks de bestaande CO2 in de atmosfeer aan. Door actief CO2 te verwijderen, bieden verwijderingscredits een meer proactieve benadering om klimaatverandering tegen te gaan.

Actief CO2 verwijderen met de aanplant van bamboe

Zoals je misschien al hebt begrepen, is Bamboo Village een project voor koolstofverwijdering. Onze bamboeplantage in Oeganda fungeert als een natuurlijke koolstofput: het verwijdert CO2 uit de atmosfeer en slaat het op in de bodem en de planten. Bamboe is ook effectief voor bodembescherming en het herstel van gedegradeerd land. Als een Oncra-gecertificeerd project kunnen wij carbon removal credits leveren. Op deze pagina kunt u meer lezen over de certificering.

 

Kies de juiste tool voor de klus

Hoewel beide soorten credits bijdragen aan algehele inspanningen voor emissiereductie, variëren de methodologieën en impact. Traditionele carbon credits bieden onmiddellijke emissiereducties door emissies te voorkomen of te verminderen, terwijl verwijderingscredits een directere benadering bieden door actief CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Het begrijpen van de verschillen tussen deze twee soorten credits is essentieel voor individuen en bedrijven die geïnformeerde beslissingen willen nemen in hun inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Maak een verschil voor de aarde en sluit u aan bij Bamboo Village. Neem contact met ons op voor hulp bij het berekenen en verwijderen van uw CO2-uitstoot.