Gecertificeerde CO2-compensatie via Bamboo Village

Bamboo Village is door ONCRA officieel erkend en gecertificeerd als project dat CO2 succesvol uit de atmosfeer haalt.

Nieuws
30/4/24

Om de Klimaatdoelen uit het Parijsakkoord te bereiken dienen bedrijven zich in te spannen om CO2-uitstoot te reduceren. Het verminderen van CO2-uitstoot kan normaliter niet van de één op de andere dag gerealiseerd worden. Om op korte termijn actie te ondernemen voor het tegengaan van klimaatverandering, kunnen broeikasgassen actief uit de atmosfeer worden verwijderd. Het initiatief Open Natural Carbon Removal Accounting (ONCRA) zet zich hiervoor in. ONCRA heeft nu ook Bamboo Village officieel erkend en gecertificeerd als project dat CO2 succesvol uit de atmosfeer haalt. Daardoor kan Bamboo Village nu gecertificeerde CO2-compensatie aanbieden en bedrijven helpen klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief te worden.

De door ONCRA gecertificeerde plantage van Bamboo Village bevindt zich in Oeganda,zo’n 150 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Kampala. Met hulp van lokale bewoners wordt de bamboeplantage onderhouden. Op lokaal niveau biedt dit werkgelegenheid. Tegelijkertijd heeft bamboe een positief effect op het klimaat. Bamboe komt van nature voor in Oeganda en groeit snel. Bamboe heeft het vermogen om snel CO2 op te nemen. Bamboo Village maakt geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, doet het onderhoud veelal met de hand en gebruikt de rivier op eigen land. Ook de biodiversiteit van de plantage staat hoog in het vaandel. De plantage wordt niet kaal gemaaid om bodembedekkende vegetatie te behouden en op eigen initiatief wordt ook het moerasgebied op de plantage behouden.

Strikte certificeringmethode

Het CO2-certificaat dat Bamboo Village van ONCRA heeft ontvangen wordt enkel toegekend aan projecten die daadwerkelijk koolstof opslaan én verwijderen uit de atmosfeer. ONCRA hanteert een strikte manier voor het certificeren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de groei en CO2-opname van de bamboe, potentiële oogst, opslag van CO2 in de grond en in het materiaal wat geoogst wordt. Ook is er rekening gehouden met een risicopercentage. Een uitleg van de volledige berekening is te vinden op deze pagina.

Klimaatneutraal of klimaatpositief

Wanneer bedrijven de CO2-uitstoot berekenen van hun activiteiten en producten, deze tot het uiterste verminderen en volledig compenseren, kunnen ze worden beschouwd als klimaatneutraal. Als bedrijven verder gaan dan compensatie en zelfs meer emissies compenseren dan ze produceren, kunnen ze zelfs als klimaatpositief worden beschouwd. Bamboo Village biedt certificaten en logo's aan voor beide scenario's.

Het is belangrijk op te merken dat deze claims alleen mogen worden gemaakt wanneer ze gebaseerd zijn op de werkelijke levenscyclusimpact van het bedrijf of product, en niet alleen op het compenseren van emissies buiten de waardeketen van het bedrijf. Als bedrijven hun bijdragen aan milieu-initiatieven, zoals koolstofkredietprojecten, promoten, is het belangrijk om dit nauwkeurig te doen. Als het compenseren deel uitmaakt van hun strategie, is het van belang dit duidelijk te vermelden in hun communicatie, zoals: "klimaatneutraliteit bereikt door compensatie".

Trots op erkenning

Greenhouse Sustainability, die CO2-compensatie via Bamboo Village aanbiedt: “Met de certificering heeft Bamboo Village de nieuwe website bamboovillage.world gelanceerd, waar zowel bedrijven als personen zelf hun CO2-uitstoot kunnen berekenen en compenseren. We zijn erg trots dat de plantage van Bamboo Village in Oeganda officieel door ONCRA is gecertificeerd voor het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Bedrijven die vragen hebben over de certificering of benieuwd zijn wat wij voor hun CO2-uitstoot kunnen betekenen, kunnen uiteraard contact met ons opnemen.”